Behandeling

U meldt zich aan voor behandeling door het invullen van het aanmeldformulier. U kunt eerst telefonisch contact opnemen of een email sturen als u vooraf vragen hebt. Zie hiervoor het aanmeldformulier en de contactgegevens elders op deze website.

Na ontvangst ervan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak voor intake. In het eerste kennismakingsgesprek of intake staan we stil bij welke last u heeft van uw klachten. We spreken over welke hulpvraag en doelen u heeft van een psychologische therapie. Ook dient de intake ervoor om te ervaren of u een “klik” ervaart met uw psycholoog. Samen maken we afspraken over de vorm van therapie om deze doelen te bereiken. De intake sluiten we af met een behandelovereenkomst, waarvan u hier een voorbeeld kunt inzien.

De GBGGZ is er op gericht de behandeling zo kort mogelijk te houden. De behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u in het dagelijks leven met de therapie oefent en aan de slag gaat. Indien na de intake of bij evaluatiemomenten wordt ingeschat dat de behandeling langer zal duren, dan wordt dit vooraf met u besproken en zult u gericht worden doorverwezen.

De praktijk biedt behandeling vanuit het kader van Cognitieve Gedragstherapie, waarbij tevens gebruik kan worden gemaakt van EMDR en elementen uit de Schematherapie en Acceptance and Commitment Therapy. De behandeling bestaat uit gesprekscontacten van 45 minuten en zal aangevuld worden met relevante e-MentalHealth. De behandeling zal worden afgesloten als behandeldoelen zijn bereikt. Uw verwijzer zal hierover met uw medeweten schriftelijk worden ingelicht. Indien nodig zal nazorg worden opgezet en in overleg met u en eventueel uw verwijzer worden afgestemd.

In geval van spoed of crisis blijft uw huisarts het eerste aanspreekpunt.

In geval van ziekte of (langdurige) afwezigheid of vakantie van uw psycholoog, zal waarneming via deze website gepubliceerd worden.