Informatie voor Verwijzers

Indien u verwijzer bent of een andere zorgaanbieder, kunt u contact opnemen via de volgende (beveiligde) media:

Telefoon: 0488-410008

Nina via: 06-19932882

Marlijn via: 06-23346792

Siilo Messenger:

Nina via account: Nina Wilbrink

Marlijn via account: Marlijn Rovers

Zorgmail:

psychologiepraktijkninawilbrink@zorgmail.nl of

500072926@lms.lifeline.nl

 

Via onderstaande link vindt u nadere informatie over verwijzing naar de GBGGZ:

-Vanuit de beroepsvereniging van vrijgevestigde GGZ-aanbieders, de LVVP: LVVP verwijzersfolder (2014) 

-Vanuit de het Ministerie van VWS: Vereenvoudiging van verwijzing naar de GGZ (2017)