Vergoeding en Kosten

Betaling van gecontracteerde zorg via zorgverzekering
In 2019 hebben de volgende verzekeraars zorg ingekocht bij Psychologiepraktijk Wilbrink:

 • Achmea (Avero, FBTO, Interpolis, Inshared, Zilveren Kruis)
 • VGZ (Bewuzt, IAK, IZZ, IZA, UMC, Univé, Zekur)
 • CZ/DeltaLloyd/OHRA
 • DSW/ASR/StadHolland/Ditzo
 • De Friesland
 • Menzis/Anderzorg
 • Multizorg VRZ Zorginkoop (Eno, InTwente, ONVZ, PNO, Salland, VVAA, Zorg & Zekerheid, ZorgDirect)
 • RMA
 • Sublabels of volmachten hiervan zoals Aevitae en Nedasco

Psychologiepraktijk Wilbrink kan de verleende zorg onder voorwaarden rechtstreeks bij deze verzekeraars declareren. Deze voorwaarden zijn:

 1. U hebt een verwijzing van uw huisarts voor BGGGZ met daarop de AGB-code van uw huisarts. Een verwijsbrief van een andere arts dan de huisarts is niet geldig.
 2. De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóóraf aan de datum van het intakegesprek.
 3. In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-5 stoornis is. Niet alle zo genoemde DSM-stoornissen vallen onder de vergoede basiszorg: o.a.  aanpassingsstoornissen, leerstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket.
 4. De zorgvraag en zorgvraagzwaarte kan worden behandeld binnen 1 van de 4 GBGGZ prestaties: Kort, Middel, Intensief of Onvolledige Behandeling.

Uw zorgverzekeraar verrekend de declaratie met uw eigen risico. In 2019 is het wettelijk eigen risico voor iedereen 385 euro.  Declaratie van uw behandeling bij uw verzekeraar vindt pas plaats wanneer de behandeling is afgesloten, daarbij zijn de voorwaarden en –kosten van toepassing uit het jaar waarin uw behandeling of GBGGZ-prestatie van start is gegaan.

Betaling van ongecontracteerde zorg of particulier tarief
In 2019 heeft Caresq (Besured, National Academic, Promovendum) geen zorg ingekocht bij deze praktijk. Bent u bij een van deze labels verzekerd, kunt u nog steeds bij deze praktijk worden behandeld. De kosten moet u echter eerst voorschieten en vervolgens zelf declareren bij uw verzekeraar. U krijgt dan een deel vergoed.

Wilt u geen gebruik maken van uw verzekering, dan kunt u de kosten zelf betalen. Als u zelf betaalt, dan hoeft u geen verwijzing te hebben, gaat er geen informatie naar uw verzekeraar en wordt er ook geen aanspraak op uw eigen risico gemaakt. Psychologiepraktijk Wilbrink hanteert de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn bepaald voor de vier zorgvraagzwaarteproducten in de GBGGZ (in euro’s; zie NZA Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ).

Ernst Risico Complexiteit Max. duur Max. aantal gesprekken Maximaal tarief
Kort 180001 Licht Laag Laag 294 minuten 5 € 507,00
Middel 180002 Matig Laag/matig Laag 495 minuten 8 € 864,00
Intensief 180003 Ernstig Laag/matig Ernstig 750 minuten 11 € 1356,00
Chronisch

Afhankelijk van verzekeraar

180004 750 minuten 11 €1251,00
Onvolledig behandeltraject 180005 120 minuten 2 € 207,00
OVP

Per consult niet-vergoede zorg, zoals coaching, relatie-, leer- en werkproblemen; aanpassings stoornis

1940763 Vaak wel in aanvullende verzekering 60 minuten 1 € 98,00

U kunt ook op onderstaande link klikken voor een totaal overzicht van vergoedingen per verzekering: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/psychologie.aspx

* De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, whatsapp-contacten, blended-care contacten, (test-)diagnostiek, verslaglegging, overleg met medebehandelaars. Alle tijd (in minuten) die aan uw behandeling wordt besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.
** Een Onvolledig behandeltraject (180005) is van toepassing op cliënten die worden terugverwezen omdat na intake blijkt dat er geen sprake is van een (vergoede) DSM-stoornis
Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.

Verhindering en afzeggen
Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen telefonisch te worden afgezegd, anders wordt de afspraak, ongeacht de reden, voor het particuliere tarief in rekening gebracht. Deze tijd is immers voor u gereserveerd. ‘No shows’ of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Laag inkomen
Afhankelijk van uw inkomen kunt u mogelijk recht hebben op zorgtoeslag. Indien u hoge zorgkosten heeft, bijvoorbeeld omdat u langdurig ziek bent, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) vanuit de overheid. Indien van toepassing dan krijgt u hierover in september automatisch bericht van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Indien u een laag inkomen heeft kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand via de gemeente.