Samenwerking

Uw Huisarts en/of POH-GGZ

Tijdens uw behandeling kan er, indien nodig, verder overleg plaatsvinden met uw huisarts als deze u heeft verwezen. Na afsluiting van de behandeling ontvangt de huisarts schriftelijk bericht over de afgesloten behandeling. Met de Huisartsenpraktijk Dodewaard vindt structureel maandelijks overleg plaats. Mocht u bezwaar hebben tegen deze informatie-uitwisseling, dan kunt u dat uiteraard aangeven.

Gezondheidscentrum Steegakker te Dodewaard

In uw behandeling kan samenwerking met andere disciplines belangrijk zijn. Met uw toestemming wordt deze vlot en doelgericht georganiseerd. Binnen het Gezondheidscentrum Steegakker zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd: kinderpsycholoog, cesartherapie, fysiotherapie, diëtist, logopedist, maatschappelijk werk/Kernpunt Dodewaard, POH-somatiek van de Huisartsenpraktijk of de POH-GGZ van de huisartsenpraktijk. Ook samenwerking met ergotherapeuten is mogelijk. Samenwerking met deze disciplines vindt regelmatig plaats, met name op het gebied van behandeling van eetproblemen en overgewicht.

Zie ook Gezondheidscentrum Steegakker voor meer informatie.

PsyZorg Rivierenland

Met collegae uit diverse psychologenpraktijken uit de regio Rivierenland werk ik samen binnen de Vereniging PsyZorg Rivierenland.

Meer informatie over deze vereniging vindt u op PsyZorg Rivierenland.