Kwaliteit en regelgeving

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In dit document is aangegeven wat er geregeld is op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Vrijgevestigde GGZ kwaliteitsstatuut_Psychologiepraktijk Wilbrink 24-03-2019

Kwaliteitsbewaking

Om het bieden van kwaliteit en effectiviteit in het werk te kunnen blijven bieden, neemt Psychologiepraktijk Wilbrink deel aan symposia, congressen en bijscholingen, die door de diverse beroepsverenigingen regelmatig worden georganiseerd. In 2016 heeft Psychologiepraktijk Wilbrink het visitatietraject van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) succesvol doorlopen. In 2018 is succesvol deelgenomen aan het visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Tevens is de praktijk aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorg-psychologen (NVGZP), de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT) en de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Met regelmaat vindt onderlinge toetsing plaats met collegae van de volgende praktijken in de Generalistische Basis GGZ:

Psychologenpraktijk Middendorp en Tebarts

Psychologenpraktijk Vivir

Psychologenpraktijk van Raak

Psychologenpraktijk Mind

Benchmark via DIS en AKWA

Om gecontracteerde zorg te kunnen leveren, heeft Psychologiepraktijk Wilbrink een contract met het DBC-Informatiesysteem (DIS). Deze organisatie verzameld data over wat er aan medisch-specialistische zorg wordt geleverd in Nederland. Maandelijks wordt aan deze organisatie gerapporteerd.
Ook moet de praktijk gegevens aan leveren aan AKWA, een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten. De AKWA verzameld gepseudonimiseerde gegevens van in Nederland uitgevoerde GGZ behandelingen. Bij pseudonimisering worden uw patiëntgegevens versleuteld d.m.v. een willekeurige code die de software genereert, alvorens ze worden verzonden.

Privacystatement AVG

Psychologiepraktijk Wilbrink is AVG-Proof. Er is een Privacystatement.

Clientenervaringen

Voor actuele cliëntervaringen verwijs ik u naar de beoordeling van de praktijk en de behandelaar op Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland. U vindt deze: hier.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging LVVP.