Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie / CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectief bewezen, moderne therapievorm die er vanuit gaat dat onze manier van denken bepalend is voor de manier waarop we ons voelen en waarop we ons gedragen. In de behandeling staat de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal. Negatieve gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, waardoor bijvoorbeeld vermijdingsgedrag kan ontstaan. Door negatieve gedachten uit te dagen en om te buigen in een reëlere gedachtegangen, kunnen prettigere gevoelens en meer gewenst gedrag ontstaan. CGT is zoveel mogelijk gericht op het heden en de dagelijkse praktijk. Er wordt veelal gewerkt aan de hand van opdrachten en oefeningen om het effect van de behandeling in uw dagelijks leven toe te laten nemen. Hierbij kan worden gedacht aan registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedragsexperimenten, gedachten-experimenten, communicatieoefeningen of ontspanningsoefeningen.

Een informatieve film van 15 minuten over CGT kunt u bekijken op de site van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT).

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing / EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende interventie gericht op het verminderen van de last van ingrijpende gebeurtenissen, verliezen of traumatische ervaringen. Door bilaterale auditieve (u krijgt een koptelefoon op met tikjes) of visuele stimulatie (oogbewegingen) worden beide hersenhelften actief gestimuleerd en kunnen traumatische beelden en belemmerende gedachten worden aangepakt. De ervaring leert dat klachten hierdoor verminderen en er meer rust ontstaat. EMDR is effectief gebleken bij traumatische ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen, depressies, verliezen, fobieën en bij persoonlijkheidskenmerken / negatieve overtuigingen over jezelf.

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen van de Nederlandse Vereniging voor EMDR (VEN).

Acceptance and Commitment Therapy / ACT

Het gevecht tegen emoties of gedachten die u liever niet wilt hebben kost energie en is niet te winnen. Sterker nog: de worsteling levert meer ellende op. Hoe meer u probeert negatieve emoties eronder te houden, hoe sterker ze worden. Zoals je een bal onder water duwt. Hoe dieper je hem duwt, hoe meer kracht het kost en hoe sneller hij weer aan de oppervlakte is als je hem loslaat.

ACT helpt om uit dit gevecht te stappen. Verdriet hoort erbij en mag er zijn. De ACT is een praktische en concrete methode om tot acceptatie te komen. Dat maakt ruimte vrij om tijd en energie te investeren in de dingen die werkelijk belangrijk zijn, de waarden die iedereen heeft, maar die vaak ondersneeuwen in de drukte van alledag. Mindfulness oefeningen horen bij de ACT. Ze helpen om eigen denkpatronen te herkennen en milder te oordelen. Negatieve emoties verdwijnen niet, maar hoeven niet meer het hele leven te bepalen. Want er is nog zoveel meer.

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: www.timetoact.nl.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt u de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  U leert uzelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen en beter voor uzelf kunt zorgen en opkomen. U leert voelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen uw gedragspatronen, maar ook uw gedachten en gevoelens. De GBGGZ leent zich uitdrukkelijk niet voor een volledige psychotherapeutische behandeling middels Schematherapie. Wel kunnen in de GBGGZ elementen worden toegepast uit deze vorm van psychotherapie.

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen van de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie. 

e-MentalHealth

Psychologiepraktijk Wilbrink biedt tevens e-MentalHealth. Naast face-to-face behandelcontacten maakt de praktijk gebruik van een beveiligde emailfunctie met cliënten en verwijzers via Zorgmail, diverse apps, websites en youtube-kanalen.

Verder beschikt Psychologiepraktijk Wilbrink over een online cliëntenportaal:“MijnTherapieDossier” via IncuraPsy van Winbase. Dit portaal is alleen toegankelijk voor cliënten die reeds in behandeling zijn. Zij hebben via dit portaal een overzicht van behandelafspraken, correspondentie en kunnen zonodig vragenlijsten invullen.

Psychologiepraktijk Wilbrink heeft de mogelijkheid gebruik te maken van online behandeling via Skype of Zoom. Om uw eigen privacy te waarborgen, dient u hiervoor wel zelf in een afgesloten ruimte te zijn met een mogelijkheid voor een veilige internetverbinding. Bespreek uw wensen voor een dergelijke online behandeling tijdens uw intake. De therapeut bepaalt of zij bij uw behandeling gebruik kan maken van Skype. Dit is afhankelijk van het soort probleem waarmee u zich aanmeldt. Het intakegesprek vindt face-to-face plaats.

e-MentalHealth is geschikt voor veel, maar niet voor alle mesnen. Kunt u niet met een smartphone of computer omgaan, heeft u geen toegang tot of afkeer van smartphones en/of computers? Dan is een volledige face-to-face behandeling mogelijk.