Extra informatie

Praktijkgegevens

Algemeen

Een leven zonder problemen bestaat niet en waarschijnlijk lukt het u vaak genoeg om tegenslagen te incasseren en verder te gaan met uw leven. Het kan echter zo zijn dat het u zodanig tegenzit of heeft gezeten dat u niet meer in staat bent om de draad van het leven weer op te pakken. Denk niet te lang “ik moet er alleen uitkomen!” of “het moet eerst erger worden!”.

Psychologiepraktijk Wilbrink biedt psychologische zorg vanuit de generalistische basis GGZ (GBGGZ) en is
aangesloten bij PsyZorg Rivierenland. Deze psychologische zorg is vooral gericht op het herstel van
evenwicht als er sprake is van één, hooguit twee duidelijk te onderkennen problemen en u nog niet
eerder hiervoor hulp gezocht hebt. Vanuit de basiszorgverzekering wordt deze zorg volledig vergoed,
indien er sprake is van lichte tot matige psychische stoornissen, met verrekening van uw eigen risico. Het eigen risico is in 2017 wettelijk bepaald op 385,00 euro. 

Momenteel bedraagt de wachttijd vanaf aanmelding tot intake/kennismaking ongeveer 6 weken.

De wachttijd kan mede afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Indien dit het geval is dan worden de wachttijden voor cliënten van die betreffende zorgverzekeraar apart vermeld. Dit geldt voor zowel de aanmeldingswachttijd als de behandelingswachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknomen).

In geval van spoed of crisis blijft uw huisarts het eerste aanspreekpunt.

 
Laatst bijgewerkt op: