Algemeen

Een leven zonder problemen bestaat niet en waarschijnlijk lukt het u vaak genoeg om tegenslagen te incasseren en verder te gaan met uw leven. Het kan echter zo zijn dat het u zodanig tegenzit of heeft gezeten dat u niet meer in staat bent om de draad van het leven weer op te pakken. Denk niet te lang “ik moet er alleen uitkomen!” of “het moet eerst erger worden!”.

Psychologiepraktijk Wilbrink biedt psychologische zorg aan volwassenen vanuit de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) in het multidisciplinair Gezondheidscentrum Steegakker te Dodewaard. De generalistische basis GGZ is gericht op het herstel van evenwicht als er sprake is van één, hooguit twee duidelijk te onderkennen problemen en u nog niet eerder hiervoor hulp gezocht hebt. Vanuit de basiszorgverzekering wordt deze zorg volledig vergoed, indien er sprake is van een lichte tot matige psychische stoornis. De vergoeding wordt door uw verzekeraar eerst verrekend met uw eigen risico. Het eigen risico is in 2019 wettelijk bepaald op €385,00.

Vanaf 1 mei is Marlijn Rovers op ZZP-basis in Psychologiepraktijk Wilbrink werkzaam, naast praktijkhouder Nina Wilbrink. Desondanks is de druk op de GBGGZ momenteel zo groot dat de praktijk vanwege te lange wachttijden vanaf 21-05-2019 een aannamestop hanteert. Dit is ongeacht uw zorgverzekering.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Laatst bijgewerkt op 21-05-2019